MENU
Logo Made in Germany Automechanika Istanbul 2017

Bağlantılar

« İletişime geri dön

AUMA Alman Ticaret Fuar Sanayi Birliði

Alman Ekonomisi Sergi ve Fuar Komitesi (AUMA)

AUMA yurtdýþýndaki resmi Alman ticaret fuar programlarýný, Federal Alman Ekonomi Bakanlýðý ve Tüketiciyi Koruma ve Tarým Bakanlýðý'yla yakýn iþbirliði içinde düzenlemektedir.

Bu programýn bir parçasý olarak, Federal Alman Hükümeti, yurtdýþýndaki etkinliklere katýlýmlarý ve Alman sanayisinin bu programdan baðýmsýz sergi tanýtýmýný da maddi yardýmlarla desteklemektedir.

Bu sektördeki ticari ve politik menfaatler, ihracata yönelik kurumlarýn temsilcilerinin ilgili bakanlýklarýn temsilcilikleriyle düzenli olarak buluþtuklarý Dýþ Ticaret Fuar Katýlýmý Çalýþma Grubu tarafýndan koordine edilir.

AUMA üyeleri:


Ýletiþim:

AUMA, Alman Ekonomisi Sergi ve Fuar Komitesi
Littenstr. 9
10179 Berlin
Almanya

Telefon: +49 30 24000-0
Faks: +49 30 24000-330
E-posta: info@auma.de 
İnternet: www.auma.de

Fuar Organizatörünüz

Fuar Organizatörünüz

Yazdırma listesi  |  PDF olarak kaydet
Bu, Alman katılımcılar ile temaslarınızı yönetmek için kullanacağınız kişisel ajandanızdır.