MENU
Logo Made in Germany Automechanika Istanbul 2018
İletişime geri dön

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý (BMWi)

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý 

Alman Ekonomi Bakanlýðýnýn uluslararasý ve ulusal ticari fuar ve sergi bölümü Federal Almanya Cumhuriyetinin uluslararasý fuar ve sergi progralmlarýna resmi katýlým kararlarýný verir ve bunlarý destekler. 

Bu alanda, teminat ve mali konularýnýn yanýsýra, Almanya'nýn uluslararasý fuar ve sergilerde yer almasýnda etkin bir biçimde katýlmak, bakanlýk için birinci derecede önem taþýmaktadýr. Bunun yanýsýra özel sektördeki partnerleriyle düzenli bir diyalog içinde, Almanya'nýn uluslararasý pazardaki ihracat etkinliklerini desteklemektedir.

Ayrýca, "Fuar ve Sergi Bölümü" Almanya'nýn ülke dýþýndaki dünya sergilerinde yer almasýný planlayýp gerçekleþtirmekte olup, Almanya'daki fuar ve sergilerle ilgili önemli politik konularlýyla da ilgilenmektedir.


Ýletiþim:
Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlýðý (BMWi)

Telefon: +49 1888 615-0
Faks: +49 1888 615-4436
E-posta: buero-vc4@bmwi.bund.de
İnternet: www.bmwi.de

Merkez Berlin: 
Scharnhorststr. 34 - 37, 10115 Berlin

Merkez Bonn: 
Villemombler Str. 76, 53123 Bonn

Fuar Organizatörünüz

Fuar Organizatörünüz

Yazdırma listesi  |  PDF olarak kaydet
Bu, Alman katılımcılar ile temaslarınızı yönetmek için kullanacağınız kişisel ajandanızdır.