MENU
Logo Made in Germany Automechanika Istanbul 2018
İletişime geri dön

Hannover Fairs International GmbH

Hannover Fairs International GmbH

1981'den beri ticari fuarlar alanýnda faaliyet göstermektedir. Dünyanýn belirli bölgelerinin kendi özelliklerine ayarlanmýþ bireysel pazarlama platformlarýný geliþtirerek Deutsche Messe müþterilerinin küreselleþme stratejilerini desteklemektedir Hannover Fairs International GmbH etkinliklerinin kapsamý:

Bütün bu etkinliklerin hedefi, dünyanýn en çok kalkýnan bölgelerinde pazarýn arz ve taleplerini bir araya getirmek ve fýrsatlarý çoðaltmak. Bu nedenle Hannover Fairs International çalýþmalarýný önemli ölçüde sergici ve ziyaretçi potansiyeli olan uluslararasý pazarlama merkezlerinde yoðunlaþtýrmaktadýr. Hannover'deki standartlarýn oluþturulmasýný saðlamak için Hannover Fairs International anahtar konumundaki yerlerde kendi yan kuruluþlarýna ve küresel anlamda temsilciliklere sahiptir.

Hannover Fairs International pazarlama hedeflerine ulaþabilmeleri için müþterilerine:

Kendi yüksek standartlarýný yurtdýþýna götürmek ve korumak için Hannover Fairs International çalýþmalarýný devamlý olarak gözden geçirmekte ve iyileþtirmektedir.


Ýletiþim:
Uluslararasý Hannover-Fuarý GmbH
Hannover Fairs International GmbH
Messegelände
30521 Hannover
Almanya

Telefon: +49 511 89-34210
Faks: +49 511 89-31499
E-posta: info-hfi@messe.de 
İnternet: www.hfi.de

Fuar Organizatörünüz

Fuar Organizatörünüz

Yazdırma listesi  |  PDF olarak kaydet
Bu, Alman katılımcılar ile temaslarınızı yönetmek için kullanacağınız kişisel ajandanızdır.